Manastir Beočin sa manastirskom crkvom posvećenom prazniku Vaznesenja Hristovog, nalazi se na obodu Fruške Gore u istoimenom mestu. Pripada Eparhiji sremskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Nema pouzdanih podataka o vremenu osnivanja manastira. Prvi put se pominje u turskim dokumentima 1566-67. godine, kada je imao malu jednobrodnu crkvu, za koju se pretpostavlja da je bila sagrađena pod uticajem tradicionalne arhitekture. U Austro-Turskim ratovima, manastir je oštećen i napušten. Posle Velike seobe Srba, manastir su obnovili izbegli kaluđeri manastira Rače, između 1697-99. godine. Isti monasi su 1708. sagradili privremenu crkvu od drveta. Poznati su pod imenom Račani.

Po rušenju stare drvene bogomolje, današnja manastirska crkva je izgrađena 1732. i 1734., a trospratni zvonik uz zapadnu fasadu crkve sagrađen je 1762. godine. Bila je to velika zasluga Obrada Radonića iz Novog Sada, koji je 1752. godine utrošio 190 f. za reparaciju hrama, a 1762. godine dao još 2000 f. za toranj crkveni.[1] Manastirski konaci, koji su građeni između 1728. i 1771. godine, okružuju crkvu sa južne i zapadne strane. Velike priloge su dali i drugi pobožni Srbi: Dimitrije Dimitrijević iz Futoga, Atanasije Bulać iz Čerevića za pokrivanje zvonika sa bakrom. Veliko zvono od osam centi kupio je 1785. godine Atanasije Tomić iz Iloka, a srednje zvono teško 4,5 centi napravili su građani novosadski: Lazar Jovanović, Stefan Golubović i Mihail Živanović.[2] Manastirski kompleks je potpuno obnovljen 1893. godine, a manje izmene izvedene su 1921. godine.

Templo manastirske crkve je rezao 1757. godine Pavel, pastorak Pavla Parića iz Vršca. Ikonostas u manastirskoj crkvi slikali su Dimitrije Bačević, Janko Halkozović i Teodor Kračun, u šestoj i sedmoj deceniji 18. veka. Njih je 1765. godine angažovao pomenuti ktitor Radonić, da oslikaju templo za 200 holandskih dukata.[3] Majstori ikonopisci su se 1766. godine „preračunali“ misleći da ih je malo platio pa su prekinuli posao. Tek kad im je manastir ponudio još 200 f. nastavili su rad, a Obradov naslednik Teodor Obradović je sve platio. U neposrednoj blizini manastira, istovremeno kad i crkva, sazidana je stara kapela. Nova, današnja kapela sagrađena je 1905. godine prema projektu Vladimira Nikolića. U Drugom svetskom ratu, manastir je opustošen, ali su građevine ostale neoštećene. Svoje poslednje dana u Beočinskom manastiru proveo je srpski pesnik Jovan Grčić Milenko.

U neposrednoj blizini manastira se nalazi klizište koje je početkom 2013. godine oborilo potporni zid visine tri metra iz 18. veka,[4] u leto 2013. podignut je novi zid kao zaštita od odrona zemlje.[5]

U manastiru je sahranjen Sveti episkop Varnava Nastić, koji je umro 12. novembra 1964. godine u manastiru.

 

DEUS TRAVEL DOO 
Adresa: Železnička br. 46, NOVI SAD
Telefon: +381 (0) 21 210 10 77
Fax: +381 (0) 21 210 10 78

Mobilni: 069 189 98 89
E-mail: slovenijaterme@gmail.com